Search

העירייה: תמיכה בבתי כנסת – IN, בתנועות הנוער – OUT.

בישיבת מועצת העיר האחרונה אישרה המועצה את המלצת ועדת התמיכות לחלוקת תמיכות במבני ציבור שרובם המכריע הינם בתי כנסת. התקציב הכולל לשנה זו עמד על 720,000 שקל שחולק ל 18 קהילות. החלוקה התבצעה לפי קריטריונים כאשר המדרגה הגבוהה ביותר הוענקה לקהילה העוסקת בבניה חדשה, לאחריה לקהילה הבונה בתחום הנגישות כגון מעלית או שירותי נכים, המדרגה הבאה לעוסקים בשיפוצים נרחבים והמדרגה הנמוכה ביותר לקהילה שביקשה את התמיכה עבור שיפוצים קלים או שכירות.

סגן ראש העיר אריה פרידמן החבר בועדת התמיכות מספר: "ראוי לציין כי השנה החזרנו למעגל מקבלי התמיכות מספר בתי כנסת ותיקים שהגיעו לתקרת הסכום של 800,000 שקל אשר כל קהילה יכול לקבל כתמיכה מהעירייה במרוצת השנים. עד שנה זו ניתן היה לקבל תמיכה רק עבור בניה ושיפוצים. ביוזמת הרשימה הדתית הקימה העירייה מסגרת תקציב נוספת של 200,000 שקל עבור בניה העוסקת בנגישות לבעלי צרכים מיוחדים כך שבתי כנסת ותיקים כגון יבנה, אריאל ולכו נרננה שכבר הגיעו לתקרת הסכום יכולים כעת לקבל תמיכה מהעירייה על חשבון מסגרת הנגישות ולמעשה הצלחנו להגדיל את התקרה המצטברת של סכום התמיכה מהעירייה למליון שקל לכל בית כנסת. הגדלת מסגרת התקציב היתה מטרה שסימנו לעצמנו בתחילת הקדנציה וזו תחושת סיפוק אדירה לראות שהמטרה הושגה".

בנושא התמיכות בתנועות הנוער הצביעה מועצת העיר על חלוקת מקדמה לתנועות הנוער לפי מפתח הסכומים שקיבלו בשנה הקודמת. חלוקת המקדמה נבעה כתוצאה מהתרחשות דרמתית בישיבת ועדת התמיכות שדנה בנושא זה לפני כחודש. בישיבה זו הציגה מחלקת הנוער בפני ועדת התמיכות נתונים על מספרי החניכים בכל תנועת נוער. חשיבות נתונים אלה נעוצה בעובדה שסכום התמיכה בכל תנועה נקבע לפי כמות החניכים. לפי נתוני מחלקת הנוער תנועות הנוער בני עקיבא ועזרא קטנו (כמו גם מחנות העולים) בעוד שהצופים והצופים הדתיים גדלו. סגן ראש העיר אריה פרידמן עצר את הישיבה ודחה את נתוני המחלקה בשתי ידיים.

מספר פרידמן: "אם הועדה היתה מקבלת את טענת מחלקת הנוער הרי שסכום התמיכה בבני עקיבא מרכז וצפון כמו גם בעזרא היו קטנים משמעותית. מאחר ואני מכיר את הנתונים בבני עקיבא לפני ולפנים ויודע שהסניף גדל בכ 20% בשנה האחרונה שאלתי שאלות רבות שנותרו ללא תשובה. הגעתי לישיבה מוכן והצגתי רשימות חניכים שסתרו את נתוני מחלקת הנוער ובכך עצרתי את תהליך ההחלטה. במקום זאת הוחלט שמחלקת הנוער תעשה שוב ספירת חניכים ועד אז יקבלו תנועות הנוער מקדמה על חשבון התמיכה השנתית על מנת שיוכלו לפעול".

בבדיקה שעשתה מערכת דתילי רעננה עם הקומונריות הנוכחיות של סניפי בני עקיבא מרכז וצפון מתאמתת טענתו של פרידמן באשר לכמות החניכים. טליה ונעמה מספרות כי זו השנה השלישית ברציפות שמספרי החניכים בכל מפעלי התנועה צומחים ועולים – מחנות, מסעות חנוכה ופסח, נטיעות ובמיוחד בתקופת חודש הארגון.

פרידמן מחזיק בידיו את רשימות החניכים ודורש שקיפות מלאה לבדיקת מחלקת הנוער כך שיוכל לוודא את אמיתות הנתונים שיציגו. "אני בטוח כי הנתונים הסופיים יוכיחו כי תנועות הנוער הדתיות נמצאות במגמת עליה משמעותית במספריהם וכתוצאה מהבדיקה המחודשת סכום התמיכה בהם יגדל" הוא מסכם.

 

דילוג לתוכן