Search

העירייה: "מתגברים את כוחות המשטרה באזורי הבילוי".

בעקבות רצח יפתח גריידי, החייל שבילה במועדון שש באיזור התעשיה ברעננה, התקיים השבוע דיון בלשכת ראש העיר בהשתתפות מנכ"לית העירייה, גורמי הביטחון ומשטרת ישראל. במהלך הדיון עודכנו הנוכחים לגבי השתלשלות האירוע, המעצרים שבוצעו והפעולות בהמשך.

בדיון הוחלט כי על אף שמדובר באירוע חריג, יינקטו מספר צעדים על מנת לצמצם את האפשרות שאירועים דומים יחזרו על עצמם.

בין היתר הוחלט כי בהליך רישוי המועדונים יעשה שינוי שישפר את תיאום בעלי המועדונים מול רשויות החוק וימקסם את מערך האבטחה שלהם. כמו כן יעשו צעדים לחיזוק מערך האבטחה באזור, הן על ידי עיריית רעננה והן על ידי פנייה למשטרת ישראל.

הצעדים שיינקטו יאפשרו לרוב רובם של המבלים, אנשים שומרי חוק, לבלות בבטחה וללא חשש.

בנוסף לצעדים שהוזכרו, פנה ראש עיריית רעננה לשר לביטחון פנים בבקשה לקדם שיטור עירוני בעיר כבר בטווח הקרוב.

ראש העירייה כתב: "עיריית רעננה מתחייבת לעמוד בכל הדרישות והתנאים שיציבו המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל, לצורך הפעלת השיטור העירוני בעיר".

דילוג לתוכן