Search

העירוב – כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול…

יו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן יצא בהודעה לציבור בעניין קו עירוב השבת ברעננה:

א. העירוב של רעננה מחובר הן לכפר סבא והן להרצליה. ניתן לטלטל בשבת מרעננה לכפר סבא דרך צומת רעננה מרכז וצומת רעננה צפון, ולהרצליה דרך רחוב ירושלים.

יש לציין כי העירוב בכפר סבא ובהרצליה – באחריות הרבנות המקומית בערים אלו.

ב. העבודות המתבצעות לאורך תוואי כביש 531 פוגעות לעיתים תכופות בקו העירוב. הרינו להבהיר כי קו העירוב ברעננה נבדק כולו מידי יום שישי וכל פגיעה מתוקנת מיידית. היות שבשבת לא מתבצעות עבודות אין חשש לפגיעה בקו במהלך השבת.

ג. שכונת נווה זמר הנבנית בצפון העיר מצויה בשלב זה מחוץ לעירוב. עם התקדמות העבודות ולקראת אכלוסה של השכונה יועתק קו העירוב צפונה על מנת להכניסה לתחום העירוב.

ד. בימים אלה אנו בתהליך הקמת אתר אינטרנט למועצה הדתית שיכלול מפה מפורטת של העירוב ברעננה.

ה. רב מזרח העיר, הרב שלמה אישון, הינו האחראי על תחום העירוב וישמח לענות על כל שאלה בנושא. פניות אל הרב אישון באמצעות המייל בלבד: rav.ishonsh@gmail.com.

דילוג לתוכן