Search

הסרוג הרענני עו"ד עודד פלוס נבחר לתפקיד מנכ"ל המשרד לשירותי דת.

בישיבתה הקרובה של ממשלת ישראל יובא להצבעה מינויו של עו"ד עודד פלוס, לתפקיד מנכ"ל המשרד לשירותי דת וזאת לאחר שהוועדה לאישור הבכירים בשירות המדינה אישרה את מינויו של פלוס לתפקיד. עו"S עודד פלוס יחליף בתפקיד את אלחנן גלט המנכ"ל הנוכחי.

עו"ד פלוס, בן 55, איש הציונות הדתית המקורב לצמרת ש"ס, הינו תושב רעננה וחבר קהילת "עלומים" עליה משתייך גם שר החינוך נפתלי בנט.

לפלוס ניסיון רב במישור המוניציפאלי ושימש כיועץ משפטי לכ-20 רשויות מקומיות, ועדות תכנון ובניה, מועצות דתיות וחברות עירוניות. בתוקף תפקידיו היה שותף בהקמת הערים אלעד ומודיעין עילית ועסק רבות בהקמת העיר חריש.

השר לשירותי דת ח"כ דוד אזולאי, מסר כי "אני מברך את המנכ"ל הנבחר מר עודד פלוס שיזכה לעשות למען הכלל והפרט תוך קידוש שם שמים ובברכה שלא תצא תקלה תחת ידו".

עודד פלוס אמר: "אני מודה על האמון שניתן בי וביכולתי ולפעול בהובלת השר, לשיפור ולהצעדת שרותי הדת לכלל המגזרים והעדות, קדימה. אני מקווה ומאמין כי יעלה בידי בעז"ה, להביא לידי ביטוי והגשמה את הניסיון רב השנים, שצברתי בתפקידיי הקודמים.

דילוג לתוכן