Search

הסקר הגדול של הציונות הדתית יוצא לדרך.

כמה מגדירים עצמם חרדים לאומים וכמה חושבים שהם אורתודוקסים מודרניים? כמה תומכים בקידום מעמד האישה וכמה מגיבים בשמרנות לנושא? האם קיים מגזר של "כיפות שקופות" המזוהה עם הציונות הדתית? סקר מקיף, ראשון מסוגו, מטעם ארגון הרבנים "בית הלל", ישפוך אור על הרכבם של הזרמים השונים בציונות הדתית ויברר את השקפת עולמם לגבי נושאי הליבה בשיח הציבורי.

ארגון הרבנים "בית הלל" יוצא לראשונה לסקר רחב שיבחן את המגמות השונות בציונות הדתית והיקפן. מדובר במחקר מקיף עליו ישיבו עשרות אלפי גולשים מהארץ ומהעולם – בעברית ובאנגלית, במטרה לבחון, בסופו של תהליך, את עמדות הציונות הדתית ביחס לנושאים השונים העומדים על סדר היום הציבורי.

מחקר שכזה טרם נעשה בהיקפים כאלה, כך שתוצאותיו צפויות לשפוך אור ראשון על הרכב הסוציולוגי והאידיאולוגי של הציונות הדתית. תוצאות המחקר יציגו את ההתפלגות בין המגמות השונות בציונות הדתית, ביחס למעמד האישה בחברה הדתית, תמיכה או שלילה בגישות השונות הקוראות לגיוס בנות דתיות לצה"ל, היחס לרבנים בחברה, הפרדת דת ממדינה ונושאים נוספים העומדים על סדר היום.

הייחודיות של הסקר מתבטאת הן בהיקף הנושאים והן בעומק השאלות. הסקר מקיף ונוגע במרבית הסוגיות האקוטיות בענייני דת, מדינה וחברה. ברם, השאלות בסקר מתמקדות לא רק בדעתכם על כל נושא אלא גם במידת החשיבות שלו עבורכם. ייתכן ויש נושא בו יש לכם דעה נחרצת ביותר, אך הוא אינו נראה לכם כערך חשוב ומרכזי בעולמכם הדתי. לדוגמא, בנושא זכויות נשים ביהדות, ייתכן ואתם בעד קידום שוויוניות של נשים ברם לדעתכם עיסוק בנושא זה הינו זניח ואינו חשוב. לכן תתנו לשאלה זו ניקוד גבוה ב"מתיישב עם אורח החיים שלך" ברם היא תקבל ניקוד נמוך ב"חשיבות שאתה מייחס לערך".

הסקר נבנה בשיטה ייחודית על ידי חברת סקרים בינלאומית, שבין לקוחותיה העיתון ניו יורק טיימס, חברת מרצדס ורשת "וולמרט". שאלות הסקר, הנוגעות לשאלות של תפיסת עולם וערכים, מצריכות ריכוז ומחשבה, וגם כמה דקות מזמנכם היקר.

"בית הלל" מזמין אתכם להיכנס עכשיו לסקר ולקחת חלק בגיבוש תמונת המצב העדכנית של הציונות הדתית. https://beithillelsurvey.com

 

דילוג לתוכן