Search

הסיעות הדתיות התאחדו לרשימה אחת.

פורסם לראשונה באתר דתילי-ישראל.

סיעת 'הבית היהודי' ברעננה בראשות צביקה גרינגליק, חיים גולדמן ודרורה כהן חברה לסיעת 'מאמינים ברעננה' בראשות אלי כהן ושלמה פרידמן ויצרו גוש דתי מאוחד בעיר.

את האיחוד מסבירים בסיעה המאוחדת, "ילדינו לומדים יחד באותם בתי הספר, אנחנו מתפללים יחד בבתי הכנסת והגיע הזמן שנהיה יחד גם במועצה. אנחנו, הציבור הדתי על כל גווניו, חייבים לממש את עוצמתנו כציבור גדול וחזק בעשייה גדולה ומשמעותית ולהיות הסיעה הגדולה במועצת העיר".

גרינגליק, בוגר ישיבת אלון שבות בהר עציון, משפטן ושותף במשרד עורכי דין, השתחרר ממילואים בדרגת אל״מ ובין היתר שימש כמג״ד במשך 7 שנים. לצידו אלי כהן, משפטן ושמאי מקרקעין, סיים קורס קצינים בהצטיינות ושירת כקצין ביחידת שלדג במשך כעשרים שנה.

הסיעה המאוחדת תקרא 'מאמינים ברעננה הבית היהודי' ותיגש לקלפי עם האותיות 'טב יחד' המדגישות את אחדות הכוחות. בדף המסרים שחולק לתושבי העיר הדגישו את חיזוק האחדות והכבוד ההדדי בין תושבי העיר מבלי לפגוע בסטטוס קוו הקיים ושמירה על צביונה המיוחד של העיר רעננה.

דילוג לתוכן