עיריית רעננה יוצאת בימים אלה בניסוי חדש לשינוי הסדרי החניה בצד המערבי של רחוב קלאוזנר, בכניסה לרחוב מכיוון אחוזה, זאת מתוך היענות לרחשי הציבור ובמטרה לסייע לציבור הסוחרים באיזור.

במסגרת הפיילוט יוחלף סימון ה”כחול לבן” במפרץ החניה הסמוך ל”מרכז השירות לתושב” ברחוב קלאוזנר 2, שבו שבעה מקומות חניה, לסימון אפור – המאפשר חניה לכלל הציבור.

החניה באזור זה תתאפשר למשך 15 דקות בלבד כדי לאפשר צירי תנועה פתוחים באזור, למנוע היווצרות פקקי תנועה ברחוב אחוזה לשמור על הסדר הציבורי ומאידך לתת מענה לציבור לחניה קצרה, אפשרות לכניסה ויציאה מהירה של רכבים ולצורכי פריקה וטעינה של בתי העסק באזור. צדו המזרחי של הרחוב יישאר ללא שינוי בסימון כחול לבן.

האכיפה במקום תתבצע באמצעות מצלמות. לנוחות הציבור הוצב במקום שילוט בעברית ובאנגלית, המעיד על הסדרי החניה החדשים.