רבנות רעננה הוציאה הנחיות הלכתיות לקראת הימים הנוראים בצל מגפת הקורונה מתוך הבנה שיש לקצר ככל האפשר את זמן ההתקהלות. על איזה תפילה אפשר לדלג? מאיזה שעה אפשר לתקוע בשופר במנייני הרחוב? כמה תקיעות שופר יש לתקוע?