המועצה הדתית רעננה הוציאה הנחיות הלכתיות לצום עשרה בטבת שחל בערב שבת. איך מתכוננים לשבת? מקלחת כן או לא? מתי מסתיים הצום ולמה כניסת שבת לא מבטלת אותו? כל התשובות בפרסום שלפניכם.