צום יום הכיפורים בעידן הקורונה – מה עושים מבודדים וחולים? על איזה קטעים אפשר לדלג במנייני הרחוב ובשטחים הפתוחים? מה בבתי הכנסת? ומה חובה להתפלל ביחידות? הרב יצחק פרץ, רב העיר, הנחה, רב מזרח העיר, הרב שלמה אישון הכין והמועצה הדתית רעננה מפרסמת ומפיצה: הנחיות הלכתיות ליום כיפור בעידן הקורנה.