חג הסוכות בעידן הקורונה – מה עושים מבודדים וחולים? מה קורה עם חיוב מצוות ישיבה בסוכה ובמיוחד בבית דירות כשהסוכה בחנייה המשותפת? הרב יצחק פרץ, רב העיר, הנחה, רב מזרח העיר, הרב שלמה אישון הכין והמועצה הדתית רעננה מפרסמת ומפיצה: הנחיות הלכתיות לחג הסוכות בעידן הקורנה.


חג הסוכות