Search
אריה פרידמן - תמונה

הנחיות ביטחוניות ל"תיקון ליל שבועות"

מגבלות "שומר החומות" – אין! מגבלות קורונה – אאוט!      טוב, לא בדיוק. לקראת תיקוני ליל שבועות המתקיימים בבתי הכנסת, הוציא אריה פרידמן, יו"ר המועצה הדתית רעננה, מכתב הנחיות לקהילות העיר המשלב בין "התו הירוק", "התו הסגול" וה"מרחב המוגן". מבולבלים? נא לקרוא לאט ובזהירות!


המציאות הביטחונית שנכפתה עלינו משפיעה גם על התנהלות בתי הכנסת בשבת ובמשך השבוע.

פיקוד העורף פרסם מגבלות התקהלות והוראות מותר ואסור בתקופה מתוחה זו.

לקראת חג השבועות, הוציא אריה פרידמן, יו"ר המועצה הדתית רעננה, הנחיות לראשי קהילות העיר הלוקחות בחשבון גם את ההוראות החדשות של פיקוד העורף וגם את הנחיות הקורונה של משרד הבריאות. כל יתקיימו תיקוני ליל שבועות השנה:

"אל: רבני הקהילות, ראשי קהילות בתי הכנסת, מנייני הרחוב והחצרות.

הנדון: תיקון ליל שבועות בבתי הכנסת.

להלן הנחיות שסוכמו מול הקב"ט העירוני ובהתאם להוראות פיקוד העורף שנמצאות בתוקף נכון להיום. (במידה ולקראת החג ישתנו ההנחיות תצא הודעה מעודכנת):

1. בשל המצב הביטחוני, התקהלות בתוך בית כנסת מותרת בהשתתפות עד מאה איש ובשטח פתוח – רק עד עשרה משתתפים, ולכן:

בתי כנסת הפועלים על פי התו ירוק – ניתן להכניס 100 איש בעלי דרכון ירוק או אישור קורונה שלילי בתוקף 72 שעות.
בתי כנסת הפועלים על פי התו הסגול – ניתן להכניס 50 איש כולל לא מחוסנים.
פעילות (תפילה או שיעורי תורה) בשטח פתוח – אך רק עד 10 משתתפים.

2. במקום שיש מרחב מוגן יש לוודא שהוא פתוח, פנוי ודרכי הגישה פנויות. במידה ואין מרחב מוגן – עליכם לבחור את המיקום הכי מוגן בבית הכנסת (חדר פנימי, קומת ביניים אם יש, וכו').

3. יש לוודא שכל המתפללים מודעים למיקום המרחב המוגן (או למיקום הכי מוגן שבחרתם) ובזמן אזעקה יש להיכנס אליו תוך 90 שניות ולהישאר בו 10 דקות.

4. בתי הכנסת הפועלים בבתי ספר ובמבנים עירוניים – צרו קשר עם בתי הספר לוודא את מיקום המרחבים המוגנים ושהם עומדים לרשותכם גם בזמן שבתי הספר לא פועלים.

אני ממליץ שכל בית כנסת יוודא שערכות ה"עזרה ראשונה" מרועננות ושכל המתפללים יודעים את מיקום הערכה.

באיחולי הצלחה לכוחות הביטחון, רפואה שלימה לפצועים והנפגעים.

בברכה,
אריה פרידמן
יו”ר המועצה הדתית רעננה"

דילוג לתוכן