Search

הנהלת "צביה" בפניה להורי התלמידות מרעננה – חופרי מסרב להיפגש עימנו.

במהלך השבועות האחרונים פנה הרב איתן אייזמן, ראש רשת "צביה" לראש העיר נחום חופרי בבקשה לקיים שיחת עבודה בנושא לשיתוף הפעולה, או העדרה, בין עיריית רעננה לבין רשת "צביה" בנושא אולפנת "צביה" בהרצליה. בתשובה קיבל הרב אייזמן מייל מחופרי בו הוא מסרב להיפגש עימו.

לפני כשבוע הנחה ועד ההורים את הנהלת האולפנה לשלוח מכתב להורי התלמידות מרעננה ולפרט בו את השתלשלות הדברים ואת עמדת ראש העיר כלפי רשת "צביה" בכלל והאולפנה בהרצליה בפרט.

במכתב שהוציאה הנהלת האולפנה נאמר: "הנהלת רשת "צביה" פנתה לראש העיר רעננה, מר חופרי, בבקשה לקיים שיחת עבודה בלשכתו, במטרה לרענן את שיתוף הפעולה ביננו ולקדם עבודה משותפת. לצערנו, הבקשה נדחתה על הסף ולא היה כל רצון להדברות כלשהי.

אנו מצרפים את מכתב התגובה של ראש הרשת, הרב איתן איזמן שליט"א, לבקשת ועד ההורים שהמליץ להפיצו בין כל הורי בנות רעננה".

במכתב התשובה של ראש רשת "צביה" הרב אייזמן למייל שקיבל מחופרי בו הוא מסרב להיפגש עימו, הוא כותב: "תמהנו כיצד מתיישבת תשובתך עם העובדה שבכל השנים למעלה מ 40% מתלמידות האולפנה שלנו בהרצליה הינן בנות עירך. בשנת הלימודים תשע"ב לומדות למעלה מ 250 מבנות עירך היקרות באולפנה שלנו בהרצליה. בתשובתך הינך מתעלם מכ 250 בנות וכ 500 הורים, כולם תושבי רעננה".

מדיניות ראש העיר בנוגע לחינוך העירוני-ציבורי וכנגד החינוך הפרטי ידועה זה מכבר. בעבר התעמת עם בית הספר הדמוקרטי שקיים בעיר כמו גם עם הורים שבקשו לשלוח את ילדיהם לכפר הירוק ומוסדות פרטיים אחרים. לגבי התיכונים הדתיים קיים קצר בינו לבין הנהלת התיכון המדעי-טכנולוגי בכפר בתיה כשברקע מתנהל בעצלתיים משא ומתן בין עיריית רעננה ורשת "אמי"ת" בנסיון לשיתוף פעולה בין התיכון העירוני על שם רועי קליין והטכנולוגי. כרגע עלה המשא ומתן על שרטון לאור חוסר האמון שמפגינה העירייה כלפי עמדות הרשת.

לעומת זאת העירייה משתפת פעולה עם ישיבת בני עקיבא רעננה אם כי גם במקרה זה ישנם בעיות שעדיין לא באו על פתרונם.

לטענת חופרי בנות רעננה משובצות ללימודים בתיכון העירוני "רננים" המשותף לעירייה ולרשת אמי"ת. לדבריו העירייה משקיעה סכומי כסף גדולים ברננים והמחוייבות שלו נתונה לתיכון הקיים בעיר ולא למוסדות חינוך מהרצליה.

חבר מועצת העיר אריה פרידמן זועם על תגובתו של חופרי להנהלת רשת צביה ועל השתלשלות הדברים. פרידמן, השוהה בימים אלה בנסיעת עסקים בסין, שלח אל חופרי מייל דחוף בו הוא דורש שחופרי יחזור בו מסירובו ויקיים פגישה עם הנהלת הרשת ועם הורי תלמידות "צביה" תושבי רעננה. בתגובה לפניית דתילי רעננה מסר פרידמן:

"זה שנים שעיריית רעננה אינה מתייחסת לתושבי העיר שבחרו ללמוד במוסדות שאינם עירוניים. מדובר במשפחות משלמות ארנונה שאינן מקבלות כל תמורה לתשלומים שהם משלמים לעירייה.

למרות שעקרונית אני מקבל את עמדתו של חופרי לגבי החינוך הציבורי יש להבין שהמוסדות העירוניים לא מספקים את התשובות לכל גווני הציבור הדתי ומסיבה זו בכל שנה כ 40% מהבנות פונות למוסדות שאינם עירוניים. עלינו למצוא פתרונות מוסכמים למשפחה שבתה מעוניינת בחינוך מסוג אולפנה שלא קיים ברעננה.

בעבר ביקשתי מראש העיר למצוא הסדר לגבי החזר הוצאות נסיעה שמהווים נטל נוסף על הורי תלמידות צביה תושבות רעננה כמו גם להחזיר את תשלומי אגרת תלמיד תושב חוץ שהעירייה הפסיקה לשלם עבור בנות אלה לפני מספר שנים. לחלופין דרשתי מראש העיר שאם לא ניתן לשלם לצביה או לעיריית הרצליה עבור אגרת זו – להעביר סכומים לידי ההורים שיפצו על ההוצאות הרבות שהם מוציאים על חינוך בנותיהם בנוסף לתשלומי הארנונה שכאמור עבורם הם לא מקבלים שום תמורה. לצערי עד כה לא התקדמנו בנושא זה וההתפתחות האחרונה מרחיקה עוד יותר את האפשרות להסדר".

דילוג לתוכן