עיריית רעננה מזמינה את תושבי ותושבות העיר להמליץ על מתנדבים ומתנדבות לקבלת “אות ראש העיר להתנדבות”, המוענק מדי שנה על ידי ראש העירייה, זאב בילסקי, למתנדבים בולטים במסגרות שונות בעיר.

תושבי העיר, המבקשים להמליץ על מתנדבים הפעילים בעיר, הראויים להערכתם לקבלת האות המכובד, מוזמנים להגיש המלצתם באמצעות טופס מקוון היישר מהאתר העירוני, בכתובת: https://www.raanana.muni.il/Residents/CommunityAndWelfare/Volunteers/Pages/Mayorvolunteeringsignal.aspx המועד האחרון להגשת ההצעות י”ד באב תשע”ה 30.07.2015.

ועדת ייעודית שתכונס לנושא, ובה נציגי העירייה ואישי ציבור, תבחר מבין ההמלצות 12 מתנדבים, להם יוענק האות בטקס חגיגי במעמד ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי, חברי מועצת העיר, תושבי העיר ובכירי העירייה.

ברעננה כ- 4,000 מתנדבים ומתנדבות הפעילים במסגרות שונות, והערי מוכרת זה שנים רבות כעיר בעלת מספר המתנדבים הגבוה בארץ ביחס למספר התושבים. “אות ראש העיר להתנדבות” הינו ביטוי להערכה הרבה שרוחשת הנהלת העיר ובראשה ראש העירייה, כמו גם תושבי העיר למתנדביה.

חיים גולדמן, סגן ראש עיריית רעננה והממונה על מנהל קהילה: “הכרת הטוב הינו הערך הראשון שמוזכר במקורות. כעיר שחרתה על דגלה את ערכי ההתנדבות, הערבות ההדדית, ופעילות היחיד למען הקהילה, אנחנו שמחים על ההזדמנות להכיר תודה לאותם מתנדבים בעיר, העושים ימים כלילות ותורמים מזמנם ומרצם למען האחר ולא כל תמורה”.