המועצה הדתית רעננה העניקה תשורת הוקרה למתנדבים בפרויקט “לשמוע קול שופר” שארגנה המועצה בראש השנה. לכל המתנדבים, 60 במספר נשלח שי ומכתב הוקרה על השתתפותם במיזם.


“וכל העוסקים בצורכי ציבור הקב”ה ישלם שכרם והמועצה הדתית רעננה תעניק להם תשורת הוקרה – עט מהודר”.

כזכור ארגנה המועצה הדתית רעננה מיזם תקיעות שופר ברחובה של עיר – “לשמוע קול שופר” שכלל 250 נקודות תקיעת שופר שרחבי העיר על מנת לאפשר לתושבי רעננה שבשל הסגר שנכנס לתוקף בערב החג חששו מלהגיע לבתי הכנסת או שהיו בבידוד ביתי.

אריה פרידמן יו”ר המועצה הדתית רעננה: “גייסנו כ 60 בעלי תקיעה שהתנדבו כול אחד לתקוע במספר נקודות בעיר כדי לכסות 250  נקודות תקיעה ברחבי רעננה. כל מתנדב הקדיש לנושא זמן לא מועט ועל כך אנו מודים לכל אחד מהם”.

את תחושת התודה הזו לא השאירה המועצה הדתית ברמת הדיבור בלבד כי אם תרגמה אותה הלכה למעשה. בימים אלה מחולקת תשורת הוקרה לכל אחד מהמשתתפים הכולל עט שחור מהודר עם כיתוב כסף “שבע ברכות” ועיצוב ירושלים בקופסה מהודרת אליה צורף כרטיס ברכה “בהוקרה על השתתפותך במיזם תקיעות שופר ברחובה של עיר. ראש השנה רעננה תשפ”א”. לתשורה צורף מכתב תודה אישי מיו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן.