Search
פעילויות פנאי

המרכז לשלום המשפחה: שלום המשפחה במרכז!

עיריית רעננה מתגברת את פעילות המרכז לטיפול באלימות בעיר התגבור נועד לתת מענה לתושבי העיר הזקוקים לסיוע בנושא האלימות, שעלתה בעיקר עקב תקופת הקורונה והלחימה בדרום.


פעילויות פנאיעיריית רעננה תגברה את פעילות המרכז לטיפול באלימות בעיר, במטרה לתת מענה למשפחות ולתושבים המתמודדים עם בעיות אלימות במשפחה.  מגפת הקורונה והשלכותיה הרחיקה אותנו ממערכות התמיכה ומשגרת החיים, העצימה את הלחצים, החרדות והמתח בתוך התא המשפחתי וצמצמה את משאבי ההתמודדות. סבב הלחימה הנוסף שהתרחש בדרום הארץ הגביר אף הוא את הקשיים במשפחות רבות וכתוצאה מאירועים אלה נצפתה עלייה גם במקרי האלימות במשפחה.

עיריית רעננה מזמינה את תושבי העיר להיעזר במרכז לשלום המשפחה בעיר, שפועל באופן מתוגבר, במטרה לסייע בטיפול ובמניעת אלימות במשפחה. המרכז מטפל בנשים, גברים וילדים החיים במעגל האלימות, המוגדרת כשימוש בכוח מילולי, פסיכולוגי, נפשי, פיזי ומיני, ומטרתו לסייע לבני המשפחה (קורבנות ופוגעים כאחד) להפסיק את מעגל האלימות או לצאת ממנו.

המרכז לשלום המשפחה מעניק מענה טיפולי למצבים אישיים ומשפחתיים הדורשים מומחיות טיפולית לשם הקלה במצוקה. הקשר הטיפולי מאפשר חיזוק והעצמה של משאבים פנימיים וחיצוניים, עיבוד רגשי, ורכישת כלים שיאפשרו התחזקות ושינוי דפוסים מקובעים, על מנת לצאת ממעגל האלימות.

השירותים הניתנים במרכז לשלום המשפחה כוללים: מתן סיוע מיידי בשעת משבר לנפגעי אלימות זוגית, בניית תוכנית הגנה במצבי חירום והפנייה לסעד משפטי, טיפולים פרטניים לנשים וגברים, טיפול בילדים חשופים לאלימות והורות תחת אלימות, זאת בנוסף לפעילותו בתחום הטיפול בנפגעות טראומה מינית.

ראש העיר רעננה חיים ברוידא: "אני רואה חשיבות רבה בתמיכה בתושבים הרעננים לאחר שעברנו תקופה ארוכה ומורכבת שכללה מגיפה ולחימה, לחץ וחרדות, שלעיתים באים לידי ביטוי באלימות. הנחיתי להגביר את הפעילות של המרכז לטיפול באלימות בכדי לסייע למשפחות אלו לצלוח את המשברים ולצאת מהם מחוזקים".

ניתן לפנות למרכז לשלום המשפחה בטלפון 09-7610409. נשמרת דיסקרטיות מלאה.

דילוג לתוכן