Search

המפד"ל יוצאת להתפקדות – "מפקד הציונות הדתית".

הסכם מפתיע בין שלושת חברי סיעת הבית היהודי (השר דניאל הרשקוביץ, ח"כ זבולון אורלב, ח"כ אורי אורבך) הוביל להסכמה על עריכת מפקד חברים למפלגת האם של הסיעה, המפד"ל.עם זאת נותרו חברי הסיעה חלוקים בנושא בחירת היו"ר ועדיין לא הושגה הסכמה אודות הדרך בה תתבצע הבחירה (פריימריס, פתוחים, סגורים או בחירה ע"י חברי הועידה) אך הבחירות צפויות להערך לקראת סוף שנת 2012. . לאחר תקופה ארוכה בה ניסו הצדדים להגיע להסכמה על מועד למפקד הוחלט שהמפקד יתחיל לא יאוחר מסוף חג החנוכה תשע"ב, למשך כ- 3 חודשים. בתום כ-60 יום מסיום המפקד יתקיימו הבחירות הפנימיות. לאחר כ-60 יום נוספים תתכנס הועידה ה- 9 החדשה.

בראש ועדת המפקד והבחירות יעמוד הרב ד"ר דני טרופר נשיא "גשר" וראש קרן הקהילות של הגרעינים התורניים והמפקד יקרא "מפקד הציונות הדתית". בנוסף חברים בועדה: הלל אפלבאום מגוש עציון, שושי בקר ממכמש, בנצי דל, לשעבר מנכ"ל משרד החינוך, מנדי וייס, לשעבר סגן ראש עיריית נתניה, הרב שמואל זעפרני, פרופ' אפרים חזן מבר אילן, דדי נגר מנתיבות, יעקב סולר, מנכ"ל מכללת תלפיות וסגן ראש עיריית בני ברק לשעבר ואריה פרידמן סגן ראש עיריית רעננה.

בסיום המפקד תתקיימנה הבחירות הפנימיות לוועידה ה-9 ולמועצות הסניפים.המפקד והבחירות יתקיימו על פי "תקנון הבחירות לועידת התנועה ולמועצות הסניפים", המדובר למעשה בפעם הראשונה בה מוכרים מוסדות המפד"ל ע"י כל חברי סיעת "הבית היהודי".

במכתב ששלח השבוע ח"כ זבולון אורלב המשמש כיו"ר המפד"ל לחברי הועידה השמינית של המפלגה הוא כותב:"אני קורא לכולכם להתגייס כאיש אחד לטובת התנועה להתפקד ולפקוד את חבריכם ומשפחת הציונות הדתית והמסורתית שאתם מכירים. המפקד יכול להיות מנוף אדיר להתחדשות המפדל, לחידוש הקשר עם הציבור,שיתופו בבחירת ההנהגה והעמקת אמונו בהנהגה שתיבחר".

"כמו כן אני מבקש מכם באופן אישי לחזור ולהעמיד את מועמדותכם להיות חברים בוועידה ה-9 של המפדל ובמועצות הסניפים שיבחרו. צר לי שבנסיבות הזמן לא ניתנה לכם הזדמנות לפעול כראוי עד כה, אולם בוועידה החדשה המוסכמת על כולם ובמועצות הסניפים החדשות תינתן הזדמנות מלאה לכל אחת ואחד מכם להיות שותף פעיל בהכרעות הן באשר לדרכה של המפדל וכן בבחירת מועמדיה לכנסת ולרשויות המקומיות".

 

דילוג לתוכן