Search

המכרז החדש לקפטריה בבריכה העירונית דורש – תעודת כשרות!!

הבריכה העירונית עוברת בימים אלה מספר תהליכים משמעותיים. בנוסף להשלמת שלב ב' הכולל את הבריכה החיצונית, הבריכה ללימודי שחיה ובריכת הפעוטות הגדולה שיפתחו בעוד כחודשיים הושלם תהליך המכרז להפעלה מחודשת של הקפטריה והקיוסק במקום.

הבשורה הגדולה לציבור שומר המסורת היא שהקפטריה תהיה "שומרת שבת" ותזכה בתעודת כשרות מטעם הרבנות המקומית. הקיוסק לעומת זאת יהיה פתוח במשך כל ימי השבוע ויתן פתרון לפוקדים את הבריכה בימי המנוחה.

בנוסף, הגדלת מספר הבריכות תאפשר שעות נוספות לציבור הדתי המבקש שעות רחצה נפרדות לנשים וגברים. אחת האפשרויות הנבדקות היא להשתמש לצורך זה בבריכה המיועדת ללימוד שחיה לאחר שעות הלימוד וזאת משום שבבריכה זו נבדקת האפשרות לקירות אטומים שיאפשרו את הרחצה הנפרדת.

סגן ראש העיר אריה פרידמן: "אחת מהמטרות שהרשימה הדתית הציבה לעצמה בבחירות האחרונות היתה שיוויון מלא לציבור הדתי במתקנים העירוניים. השותפות שלנו עם ראש העיר מאפשרת לנו להגיע להישגים ולמטרות שהצבנו לעצמנו. ההסדר שהגענו אליו מאפשר לציבור הדתי להנות כשותף שווה ממתקן עירוני שהוקם מכספי הארנונה של כל תושבי העיר, כולל הדתיים, כשעד כה ציבור זה היה מופלה לרעה בכל האמור לקפטריה ולשעות השחיה הנפרדת. מדובר בהישג נוסף של הציבור הדתי, אך חשוב להדגיש כי הישגים אלה אינם באים על חשבון הציבור הכללי. לדוגמא בנושא הקפטריה נמצאה הדרך לאפשר שירותי קיוסק בימים שהקפטריה סגורה. אנו רואים במתקנים העירוניים כשייכים לכלל תושבי העיר ואני שמח שראש העיר דואג לפתרונות במתקנים אלו כמו המכונות האוטומאטיות במתקן הסקווש ומקווה שבמהרה יתאפשר לציבור הדתי להינות גם מקפטריה באגם בפארק רעננה ללא פגיעה בצרכי הציבור הכללי הפוקד את המקום".

 

דילוג לתוכן