Search

המחקר מציע תובנות לגבי השימוש בתוספי תזונה לבניית שרירים בקרב מתבגרים, מבוגרים צעירים בקנדה

מחקר שנערך לאחרונה מאוניברסיטת טורונטו חשף תובנות קריטיות לגבי השימוש בתוספי תזונה בוני שריר (כגון חלבון מי גבינה וקריאטין) בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים בקנדה. המחקר, שפורסם היום, מספק ניתוח מקיף של השכיחות, ההשפעות והסיכונים הנלווים לשימוש בתוספים בוני שריר, תוך הדגשת השלכות חשובות על שירותי הבריאות, בריאות הציבור ואנשי מקצוע בתחום קביעת המדיניות.

בניתוח נתונים של 912 משתתפים מהמחקר הקנדי של התנהגויות בריאות של מתבגרים, מחקר לאומי שהתמקד בבריאות הנפשית, החברתית וההתנהגותית של אנשים בני 16 עד 30, המחקר מצא שקרוב ל-60% מהנשאלים דיווחו על שימוש בחטיפי חלבון ורק למעלה ממחציתם דיווחו על שימוש באבקות חלבון מי גבינה או שייק חלבון שהיו התוסף הנפוץ ביותר לבניית שרירים. בנים וגברים דיווחו על שיעורי שימוש גבוהים יותר בהשוואה לנערות, נשים ומשתתפות טרנסג'נדריות/מגדריות (TGE).

הנערים והגברים במחקר שלנו דיווחו על שימוש בממוצע של שלושה תוספי תזונה לבניית שרירים ב-12 החודשים האחרונים. נתון זה באמת ממחיש את התפשטותם של נערים וגברים המנסים לדבוק באידיאל הגוף השרירי".

Kyle T. Ganson, PhD, MSW, מחבר ראשי במחקר

כמעט מחצית מהמשתתפים ציינו משפיעני מדיה חברתית כהשפעה העיקרית על השימוש בתוספים שלהם, בעוד שגם קהילות כושר וחברים מילאו תפקידים משמעותיים. למעלה משני שלישים מהמשתתפים דיווחו שחיפשו מידע מאתרים מקוונים, עם הבדלים מגדריים בולטים במקורות המידע. בנות ונשים נטו יותר להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות, בעוד שבנים וגברים השתמשו בעיקר בפורומים מקוונים כמו Reddit ו-YouTube.

"זה קריטי לאנשי מקצוע בתחום הבריאות, בריאות הציבור וקביעת המדיניות להבין היכן אנשים צעירים ניגשים למידע על תוספי תזונה לבניית שרירים כדי לייעד גישות להפחתת נזקים", אומר גנסון. "אנחנו יודעים מה, בקנדה, התקנות של תוספי תזונה לבניית שרירים חלשות וחברות מדיה חברתית אינן מגבילות תוכן בתוספי תזונה לבניית שרירים, מה שעלול להשפיע לרעה על תפיסותיהם של צעירים לגבי הבטיחות והיעילות של תוספי תזונה לבניית שריר."

רק 9.8% מהמשתתפים תפסו את השימוש שלהם בתוספי תזונה לבניית שרירים כבעייתי, כאשר יחידי TGE דיווחו על תפיסה גבוהה יותר של שימוש בעייתי בהשוואה למשתתפי סיסג'נדר.

באופן מדאיג, המחקר מצא שכמעט שני שלישים מהמשתתפים חוו לפחות סימפטום אחד בעת שימוש בתוספי תזונה בוני שרירים, עם תסמינים שכיחים הכוללים עייפות, בעיות עיכול ובעיות לב וכלי דם. למרות התסמינים הללו, 87.8% מהנפגעים לא פנו לטיפול רפואי.

"למרות שלא הערכנו באופן ספציפי אם השימוש בתוספי תזונה בוני שריר גרם לתסמינים שחווים המשתמשים, ברור שתסמיני הבריאות הגופניים שלהם שעשויים להיות רלוונטיים לצעירים להיות מודעים אליהם לפני השימוש בתוספי תזונה לבניית שרירים, ושירותי בריאות יש להתריע בפני אנשי מקצוע על הממצאים הללו", אומר גנסון.

הממצאים מדגישים את הצורך של ספקי שירותי בריאות להיות בקיאים בתוספי תזונה לבניית שרירים ולהעריך באופן שגרתי את השימוש בהם בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים.

"זה חשוב במיוחד עבור TGE ומיעוט מיני, שדיווחו על שיעורי סימפטומים גבוהים יותר", אומר גנסון. "תוכניות בריאות הציבור צריכות להתמקד בחינוך לצמצום נזקים, תוך שימת דגש על הסיכונים הפוטנציאליים של תוספי תזונה לבניית שרירים ולקדם את השימוש במקורות מידע מכובדים".

בנוסף, מחברי המחקר דוגלים בתקנות חזקות יותר על מכירה ופרסום של תוספי תזונה לבניית שרירים, במיוחד בפלטפורמות מדיה חברתית.

דילוג לתוכן