Search
אי ספיקת לב מוקדמת מעלה משמעותית את הסיכון לתמותה מכל הסיבות

המחקר מספק תובנות על השתלת ריאות אצל מועמדים בגיל מתקדם

מנתוני האגודה הבינלאומית להשתלות לב וריאות (ISHLT) עולה כי שיעור הנמענים בני 66 ומעלה עלה ל-19% עד שנת 2017. בארצות הברית, אחוז הנמענים בני 65 ומעלה עלה ליותר מ-30% ב-2017. 2019. למרות שגיל מעל 65 מאופיין כהתווית נגד יחסית, חלה עלייה מתמדת בסף הגיל הנחשב להשתלת ריאות.

Jingyu Chen וחב', במרכז להשתלות ריאות של Wuxi, בית החולים העממי של Wuxi המזוהה עם האוניברסיטה הרפואית של נאנג'ינג, סין, ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי. המחקר גייס 166 מושתלי ריאה בגילאי 65 ומעלה מינואר 2016 עד אוקטובר 2020 במרכז להשתלות הריאות הגדול ביותר בסין. תת-הקבוצות כללו נמענים בגילאי 65-70 שנים (111 נמענים) ובני 70 ומעלה (55 נמענים). האינדיקציה העיקרית להשתלת ריאה במקבלים מעל גיל 65 הייתה מחלת ריאות מגבילה מקבוצה D.

אחוז גבוה יותר משמעותית של היצרות בעורקים הכליליים נצפה בקבוצה מגיל 70 ומעלה (30.9% לעומת 14.4% בקבוצת 65-70, P = 0.014). הערכות קפלן-מאייר הצביעו על כך שמקבלים עם הפרעות לבביות היו בעלי סיכון מוגבר לתמותה. לאחר התאמה למבלבלים פוטנציאליים, אבנורמליות לבבית הייתה קשורה באופן עצמאי לסיכון מוגבר לתמותה לאחר השתלת ריאה (HR 6.37, P = 0.0060).

המחקר הוכיח כי השתלת ריאות יכולה להתבצע במועמדים בגיל מתקדם ויכולה לספק יתרונות מאריכים חיים. לנמענים בני 70 ומעלה היו מחלות נלוות תכופות יותר, כולל מחלות לב ויתר לחץ דם. אחוז גבוה יותר של זיהומים ריאתיים הדורשים אשפוז נצפה בקבוצת 70 ומעלה. המחקר גם מצא שיעור גבוה יותר משמעותית של הפרעות בעורקים הכליליים בקבוצת 70 ומעלה בהשוואה לקבוצת 65-70.
ממצאי המחקר מספקים מספר תצפיות מרכזיות בנוגע לתוצאות של השתלת ריאות במקבלים בני 65 ומעלה. השתלה דו-צדדית קשורה לשיפור ההישרדות לטווח ארוך, בעוד שהשתלת ריאה בודדת מציעה יתרון הישרדותי בשנה הראשונה שלאחר ההשתלה. היתרונות של סוג ההשתלה עשויים להיות קשורים להתוויות ולמחלות נלוות. הניסיון של המחקר תומך בכך שניתן לבצע השתלת ריאות אצל מועמדים בגיל מתקדם ומספק הטבות מאריכות חיים, שעשויות לסייע לקהילת המושתלים העולמית להרחיב את הגישה לנמענים למרות מספר הולך וגדל של מושתלים מבוגרים.

דילוג לתוכן