Search

המועצה הדתית נערכת לקראת שנת השמיטה.

המועצה הדתית רעננה הוציאה לאור חוברת שמיטה לגן הנוי המחולקת בבתי הכנסת ברחבי העיר. החוברת, תחת הכותרת "מדריך שמיטה לגן הנוי – הנחיות להכנת גן הנוי לשנת השמיטה וטיפול בגן בשמיטה", הוכנה על ידי הרב שלמה אישון, רב מזרח העיר.

אריה פרידמן, יו"ר המועצה הדתית רעננה: "החוברת המודפסת שאנו מחלקים בבתי הכנסת היא בעברית בלבד ובשל האחוז הגבוה של עולים חדשים בעיר, בקשתי מהרב דניאל בלר, רב קהילת שבטי ישראל ומהרב מרדכי מערבי, רב קהילת "תורה וחיים" של עולי דרום אמריקה לתרגמה לאנגלית וספרדית ואנו שולחים חוברות דיגיטליות בתפוצת מייל לקהילות העולים. בימים הקרובים אוציא חוברת גם בתרגום לצרפתית ובכך נכסה חלק ניכר מאוכלוסיית העולים שרבים מהם זוכים לקיים את מצוות בפעם הראשונה את מצוות שמירת שנת השמיטה וקדושת שביעית".

גם בדברי הפתיחה לחוברת מדגיש פרידמן את העובדה כי את מצוות השמיטה ניתן לקיים רק בארץ ישראל: "לאחר אלפיים שנות גולה זכינו להינטע שוב על אדמתנו ולקבל על עצמנו לקיים את כלל המצוות התלויות בארץ. הריבונות המחודשת שלנו על אדמת ארץ ישראל, החל מימי תנועת שיבת ציון ובמיוחד מיום הקמת מדינת ישראל, באה יד ביד עם הכרזתנו מדי שביעית כי ריבונות עם ישראל בארץ ישראל כפופה לריבונות הקדוש ברוך הוא על עמו ועל ארצו.

השבתת הארץ מדי שביעית נובעת מהשקפת העולם כי מדינת ישראל מחוברת בקשר עבות אל חוקי התורה ואל מצוותיה. קיום מצוות השמיטה הוא הביטוי החד משמעי לחוט המשולש שלעולם לא ינתק – "עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל".

כאמור מדריך השמיטה מתייחס אך ורק לנושא גן הנוי. פרידמן מוסר כי המועצה הדתית נערכת לקראת שנת השמיטה בכל הנוגע לירקות ופירות כך שבנוסף לפתרונות כגון היתר מכירה או קניית תוצרת של לא יהודים יתאפשר לכל המעוניין לקיים את קדושת שביעית באמצעות אוצר בית דין להיות מנוי בחנויות שישתפו פעולה עם "אוצר הארץ".

בימים הקרובים יפגשו נציגי המועצה הדתי עם הרב יהודה הלוי עמיחי מ"מכון התורה והארץ" לגיבוש תשתית לשיתוף פעולה בשנת השמיטה המתקרבת.

דילוג לתוכן