Search

המועצה הדתית משדרגת את המקווה ברחוב הרצל.

בשורה לציבור הנשים ברעננה – מקווה הנשים ברחוב הרצל בעיר, המקווה הראשון שהוקם ברעננה, עובר שידרוג בתנאי חדרי ההכנה וההמתנה לטבילה שיאפשרו לנשים נוחות גדולה יותר מהתנאים הקיימים כיום. מדובר בהחלפת המקלחות והאמבטיונים לאמבטיות נוחות וביתיות, שדרוג חדרי הכלות והקמת "מסלול מזורז" למעוניינות בקיצור זמן ההמתנה לטבילה במקווה.

תהליך השיפוצים אינו משבית את פעילות המקווה אם כי זמן ההמתנה מתארך בשל העובדה שקיימים פחות חדרי המתנה משום שחלק מהם עוברים שיפוצים. פעילות השיפוצים היא כמובן במשך היום פעילות שאמורה להסתיים בעוד מספר שבועות מועט. עד לחזרה לשיגרה מתבקשות המשתמשות בשירותי המקווה לקצר את זמן ההכנה למינימום ולהתחשב בנשים הממתינות. לחילופין, ניתן להגיע למקווה בקריית שרת הנמצא ברחוב פרץ 53 שבו אין בעיה של זמן המתנה.

ברעננה קיים מקווה נוסף שהוקם ברח' אלפסי בשכונת בלקונים אך הוא מיועד לגברים.

סקופ דתילי – התקדמות משמעותית בהקמת המקווה במזרח העיר. מהרשימה הדתית המאוחדת נמסר כי לאחר שנים שבהם התעכב הנושא בשל בדיקת אפשרויות שונות עם תורמים כאלה ואחרים שלא נשאו פרי סוכם בין ראש העיר והרשימה הדתית המאוחדת כי העירייה תקים את המקווה בתקציב משרד הדתות ובתוספת תקציב עירוני לשדרוג המקווה מהסטנדט הממשלתי. לפני כחודש נפגשו גזבר העירייה וחבר המועצה יואל עזרזר עם נציגי שר הדתות וחידשו את תקציב המשרד לצורך הקמת המקווה (התקציב בוטל בשל הזמן שחלף מאז שהוקצה והיה צורך לחדש אותו). המקווה מתוכנן לקום במתחם שבין רחוב הארז לרחוב רבוצקי מאחורי גני הילדים של נעמת.

בימים אלו עובדים במחלקת ההנדסה בעירייה על תכנון המקווה והכנת המכרז להקמתו. הצפי הוא שהמכרז יתפרסם בעוד חודשיים-שלושה.

נציגי הרשימה הדתית המאוחדת גאים בהתקדמות הרבה שחלה בחידוש התקציב ובתכנון המקווה. "זהו הישג נוסף לרשימה הדתית וחשוב יותר – לציבור הדתי ברעננה".

 

דילוג לתוכן