Search

הכנס השנתי לשמירת הלשון.

אנו חיים בעידן שמקיף אותנו בלשון הרע, מציף אותנו ברכילות וזה הזמן לקבל כלים, להקשיב ולהתחזק.

נשות ובנות רעננה מוזמנות לכנס שמירת הלשון ה-23, אשר יתקיים במוצאי שבת פרשת יתרו בשעה 20:00 , בבית הכנסת "היכל ציון- בית יעקב", רח' רמחל פינת מוצקין.

את הערב יכבדו בנוכחותם הרב יצחק פרץ- רב העיר, אריה פרידמן- יו"ר המועצה הדתית ובתכנית תשתתף

טליה טלאור אשר תחזק בדברים אודות "קסם הקשר".

את הערב מארגנת המועצה הדתית רעננה- הכניסה חופשית.

דילוג לתוכן