בית המדרש מת”ן השרון מזמין את הציבור להכנסת ספר תורה שיתקיים בנר ראשון של חנוכה, יום ראשון  אור לכ”ה בכסלו, ה 2.12.