סלילת הכביש העוקף מצפון ומערב לרעננה מחייבת את המועצה הדתית לעבוד צמוד עם הקבלן המבצע על מנת לוודא את שלימות העירוב בכל עת. השבוע התקיים בשטח סיור משותף כולל נציגת אגף ההנדסה של העירייה.


סלילת הכביש העוקף מצפון וממערב לעיר מציב מדי שבוע אתגרים חדשים למחלקת העירוב במועצה הדתית רעננה.

כידוע, בחודשים האחרונים נסלל הכביש העוקף שמתחיל מכביש גהה מצפון לאזור התעשייה, עוקף את שכונות רסקו, נווה זמר, קרית שרת, כולל מתחם בית העלמין כפר נחמן ומשם מבצע פניה דרומה, מקיף את שכונות נאות עוזי ולב הפארק ומתחבר אל כביש עוקף הפארק ממערב לעיר.

השבוע התקיים סיור משותף של המועצה הדתית ואגף ההנדסה של העירייה בו השתתפו יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן, רב מזרח העיר הרב שלמה אישון האחראי על העירוב במועצה הדתית, מנהלת מחלקת תשתיות באגף ההנדסה בעיריית רעננה, גב’ עדה ארנבר והקבלן המבצע את סלילת כביש עוקף צפוני. הארבעה סיירו לאורך רחוב גולדה מאיר ממערב לשכונת נאות עוזי.

הרב שלמה אישון מסביר: “ברעננה מתבסס העירוב בעיקר על מחיצות הקיימות בשטח – גדרות, קירות אקוסטיים שליד כבישים מרכזיים וכיוצא בזה אך גם על “צורת הפתח” – עמודי עירוב שעליהם עובר חוט העירוב. מדי יום ששי מתבצע סיור לבדיקת שלמות העירוב בכל היקפו ובמידת הצורך נעשה תיקון מידי ככל הנדרש. רחוב גולדה מאיר עובר הרחבה וחלק מעמודי העירוב נמצאים כיום בתוך תוואי הדרך ויש צורך להעתיקם מספר מטרים מערבה. בנוסף, הוסרה גדר שהיוותה חלק מהעירוב. סוכם כי הקבלן יעתיק את העמודים ויוסיף עליהם עמודים נוספים לקצר את הטווחים שבין עמוד לעמוד. אנו עומדים עם הקבלן בקשר ישיר לוודא שכל שינוי בשטח הקשור לעמודי העירוב, יהיה  מתואם מראש כדי למנוע מצב בו רעננה תישאר בשבת ללא עירוב”.

אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית: “מבקש להודות על שיתוף הפעולה ההדוק והמתמשך עם ראש העיר, המנכ”ל ומהנדס העיר, בכל הנושאים בכלל ובנושא זה בפרט, תוך שמירה על כל כללי ההלכה למען תושבי העיר”.