עיריית רעננה הצטרפה היום למרבית ערי ישראל עת חתמה על מסמך “היתר עסקא” הפותר את בעיית איסור גביית ריבית ומאפשר לעירייה ולתושביה התנהלות כלכלית על פי ההלכה.


ביוזמת רב מזרח העיר הרב שלמה אישון ובהובלת יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן התקיים היום טקס בבית המועצה הדתית בו חתמו ראש העיר וגזבר העירייה על “היתר עסקא” המאפשר לעירייה ולתושביה התנהלות כלכלית על פי ההלכה.

טקס החתימה היווה סיום לתהליך שהתחיל לפני מספר חודשים בעת שהרב אישון, שעומד בראש מכון כת”ר לכלכלה על פי ההלכה, גילה להפתעתו כי לעומת מרבית ערי ישראל, לעיריית רעננה אין “היתר עסקא”. ישיבה של יו”ר המועצה אריה פרידמן עם ראש העיר חיים ברוידא החל תהליך שבמהלכו נפגשו הרב אישון ופרידמן עם מנכ”ל העירייה, גזבר העירייה ונציגי אגף ההכנסות העירוני, מפגשים שבהם הסביר הרב אישון בבהירות רבה את הבעיה ההלכתית של איסור ריבית וכיצד “היתר העסקא” פותר אותה.

לאחר אישור סיכום כל הפרטים כולל נוסח הטקסט, התקיים טקס החתימה. המועצה הדתית העניקה לראש העיר מספר עותקים ממוסגרים על מנת שהעירייה תוכל לתלות אותם במספר מוקדים בעירייה.

יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן: “מבקש להודות לראש העיר שמהרגע שהעליתי בפניו את הנושא – גילה נכונות ורצון לסכם את כול הנדרש כדי להגיע למעמד החתימה. חשוב לומר שמעשית לא השתנה שום דבר והסכומים שהעירייה תגבה יהיו בדיוק אותם סכומים שגבתה עד כה. השינוי היחיד הוא בתפיסה של המהות ההלכתית של החוב ו”הפיכתו” לסוג של תשלום המאפשר גבייה של ריבית ללא עבירה על איסור ריבית כפי כהגדרתה בתורה”.