המועצה הדתית רעננה בשיתוף העירייה מחפשים פתרונות לתפילות במרחב הפתוח בתקופת החורף וכן, במידה ותותר התפילה במבנה סגור במגבלת כמות, איתור אולמות במבנים עירוניים שיוכלו לעמוד לרשות המתפללים.


בשל החורף המתקרב הוצף אריה פרידמן, יו”ר המועצה הדתית רעננה, בפניות מקהילות בתי הכנסת ומנייני הרחוב והחצרות לסיוע מהמועצה הדתית ברכישת מיגון כנגד גשם, חימום ותאורה וזאת לאור הסיוע הרב שהגישה המועצה הדתית בתקופת הקיץ עת חילקה עשרות סככות (גאזיבו), רשתות צל וסיוע רב נוסף.

פרידמן הבהיר לפונים אליו כי בשונה מרשתות צל, הגנה בפני הגשם מצריכה קיבוע ועיגון על ידי בעלי מקצוע ובאישור מהנדס קונסטרוקציה. בנוסף התקציב הנדרש לכך הוא משמעותי מאוד ואינו מתוקצב לא בתקציב העירייה ולא בתקציב המועצה הדתית. פרידמן הבטיח כי ידון בנושא עם ראש העיר בניסיון לאתר מקורות תקציביים.

השבוע קיימו ראש העיר ופרידמן שיחה מקדימה שבה נקבע כי בשלב ראשון ימונה גיל דבירי ממחלקת הביטחון למתאם בין הקהילות ואגפי העירייה כפי שהיה בהיערכות לקראת הימים הנוראים. במקביל תרכז המועצה הדתית את הפניות והצרכים של הקהילות.

פרידמן פנה לקהילות ומנייני הרחוב ובתוך פחות מיומיים ריכז פניות מכ 70 מניינים שהועברו לנציג העירייה.

בתחילת שבוע הבא תתקיים הפגישה בין ראש העיר ליו”ר המועצה הדתית בניסיון לאתר מקורות תקציביים למתן פתרונות אפשריים לצרכיי הקהילות.

פרידמן: “כולי תקווה שבשבוע הבא תאפשר הממשלה לחזור ולהתפלל בבתי הכנסת ואולם ברור לכול שמגבלת הכמות תחייב אותנו לפתרונות יצירתיים כגון פתיחת כיתות ומבני ציבור לצורך תפילות, לפחות בשבתות. במקביל גם עם תהיה חזרה לתפילה במבנה סגור, אין ספק שרבים ימשיכו להתפלל במרחב הפתוח וזאת לאור ההמלצות המפורשות של משרד הבריאות ולכן יהיו עלינו להמשיך לחפש פתרונות לתפילה בגשם במרחב הפתוח”.