יום עיון שיעסוק בנושא: השפעת מלחמת ששת הימים על הציונות הדתית ועל מוסר הלחימה, יתקיים  ביום רביעי, כז’ בסיוון, 21/6 , באוניברסיטה הפתוחה- משתתפים חיים באר , הרב שרלו , מוקי צור.


לפניכם תכנית יום העיון:

13:45 התכנסות וכיבוד קל
14:00 מושב ראשון: מבט ספרותי
דברי פתיחה ויו”ר: פרופ’ אביבה חלמיש, ראש הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה

הסופר חיים באר
עת הזמיר – “לא שירת הציפור אלא זמיר עריצים”: על הציונות הדתית בימים שקדמו למלחמת ששת הימים

15:00 הפסקה
15:15 מושב שני: האם מלחמת ששת הימים היא קו שבר בתולדות הציונות הדתית
יו”ר: פרופ’ בת-ציון עראקי קלורמן, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות,
האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן-צבי
פרופ’ (אמריטוס) עמנואל אטקס, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
הציונות הדתית לפני ואחרי 1967פרופ’ דב שוורץ, ראש המחלקה לפילוסופיה וראש המכון ע”ש ורהפטיג לחקר הציונות הדתית, אוניברסיטת בר-אילן
הציונות הדתית בראי המחקר: בחינה מחודשתפרופ’ (אמריטוס) אליעזר דון יחיא, המחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטת בר-אילן
דת, מוסר ומדיניות: הציונות הדתית וערביי ישראל לפני מלחמת ששת הימים

מוקי צור, חוקר ומחנך, קיבוץ עין גב
המיתוס והאתוס מתכתשים ומכילים: עוד מבט על הציונות הדתית

17:15 הפסקה
17:30 מושב שלישי: מוסר לחימה בראי המשפט, המיתוס וההלכה
יו”ר: פרופ’ תמר הרמן, המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה

השופט ד”ר מנחם פינקלשטיין (אלוף במיל’)
טוהר הנשק: היבטים משפטיים וספרותיים

ד”ר אפרת זקבך, חוקרת עצמאית
כיצד הפך המיתוס המכונן של יחידה 101 למיתוס סקטוריאלי, 1953‑1985

הרב יובל שרלו, ראש ישיבת אמי”ת אורות שאול ברעננה וראש תחום אתיקה בארגון רבני צהרהדיון בעולם הרבנות הציוני-דתי: האם יש דברים שאסור לעשות במלחמה?

ד”ר דרור גרינבלום, מחבר הספר
דברי סיום

סיום משוער בשעה 19:30
לפני יום העיון ובהפסקה הראשונה יוצע הספר למכירה בהנחה מיוחדת