ימי הסגר והבידוד לימדו את כולנו עד כמה חשוב להיות בקשר עם אנשים. חברת מועצת העיר ויו”ר מועצת מתנדבים דרורה כהן יוזמת מפגשי חברותות בזום. מוזמנים להצטרף!