Search

הזוכה במכרז הקמת המקווה – "טוהר מקוואות".

החברה הירושלמית "טוהר מקוואות" היא הזוכה במכרז הפומבי להקמת מקווה טהרה במזרח העיר. החברה נבחרה מתוך ארבע מתמודדות שנגשו למכרז. עלות הפרוייקט שאותו הציעה "טוהר מקוואות" היה הנמוך ביותר מבין המתמודדים וחפף כמעט במלואו את ההערכה המקדמית של העירייה. בימים הקרובים יחתם ההסכם הסופי בין אגף ההנדסה לבין הקבלן הזוכה.

"טוהר מקוואות" היא חברה קבלנית המתמחה בבניית מקוואות ועוסקת אך ורק בתחום זה. לחברה 12 שנות נסיון בבניית מקוואות בכל רחבי הארץ. הפרוייקטים האחרונים שהקימה היו מקוואות ברמות שונות של גימור בירושלים, דימונה, מירון וקיסריה.

דובר חברת "טוהר מקוואות" מסר לכתבתנו כי כל הליך ההקמה של המקווה, החל משלב התכנון, בחירת החומרים, ספקי המשנה וכלה בביצוע והתפעול מתקיים בהשגחה צמודה של רבנים המומחים בתחום מקוואות בכלל ותחום מקוואות לנשים בפרט.

בניית המקווה שיוקם במגרש פנימי ברחוב דוד אלעזר סמוך לפינת רבוצקי צפוי להמשך כשמונה חודשים גמר הבניה אמור לחול בטבת-שבט תשע"ג, ינואר-פברואר 2013.

 

דילוג לתוכן