קהילת בית כנסת “יבנה” ברעננה מזמינה את הציבור הרחב לערב עיון ולימוד בליל הושענא רבה יום שלישי, כ’ תשרי, ה 10.10.17 החל מהשעה 20:00. בי”כ יבנה,  רח’ חפץ חיים 3.