קהילת בית כנסת “יבנה” ברעננה מזמינה את הציבור הרחב לערב עיון ולימוד בליל הושענא רבה, מוצאי שבת, כ’ תשרי, ה 19.10.19 החל מהשעה 21:00. בי”כ יבנה,  רח’ חפץ חיים 3.