בית המדרש מת”ן השרון מזמין את הציבור למפגש זום “הושענא למען לימודך” – ליל לימוד במת”ן בליל הושענא רבא. יום חמישי, כ’ תשרי, ה 8.10.20 החל מהשעה 19:30.