לקראת הסגר השלישי פרסם אריה פרידמן יו”ר המועצה הדתית רעננה בקבוצות הוואטסאפ של ראשי הקהילות ומנייני החצרות הנחיות מעודכנות בנושא התפילות בבתי הכנסת ובמנייני הרחוב.


דבר תורה מסכת עבודההסגר השלישי המהודק שיכנס לתוקף ביום חמישי בחצות טומן בחובו החמרה של מגבלות ההתקהלות בבתי הכנסת ובמנייני החצרות. בחודשים האחרונים הותר להתפלל במניין במבנה בית הכנסת וב 20 מתפללים מחוצה לו אבל כעת לאור ההחמרה בתחלואה ולאור הידוק הסגר הוציא משרד הבריאות הוראות מחמירות לציבור באי בתי הכנסת.

יו”ר המועצה הדתית רעננה, אריה פרידמן,  פרסם בקבוצות הוואטסאפ של ראשי הקהילות ומנייני החצרות הנחיות מעודכנות בנושא התפילות בבתי הכנסת ובמנייני הרחוב שמשמעותם סגירת בתי הכנסת וצמצום מספר המתפללים במרחב הפתוח:

אל: ראשי קהילות בתי הכנסת, מנייני הרחוב והחצרות

הנדון: תפילות בסגר השלישי

לאחר בדיקה מול היועץ המשפטי של משרד הבריאות ומול הקב”ט של המשרד לשירותי דת להלן ההנחיות לתפילות בתקופת הסגר השלישי:

בברכה,
אריה פרידמן
יו”ר המועצה הדתית רעננה