ההקלות האחרונות שהוציא משרד הבריאות מאפשרות לחזור לתפילות במניין בשטח פתוח. המועצה הדתית הוציאה הוראות מעודכנות להתנהלות התפילות על פי ההנחיות החדשות.