בהמשך למסמך ההנחיות ההלכתיות למצויים בבידוד ביתי בשל החשש מנגיף הקורונה שפרסמה רבנות רעננה בשבוע שעבר, הוציאה הרבנות הוראות נוספות לאור ההגבלות הנוספות שהטיל משרד הבריאות השבוע.


בשבוע שעבר פרסמה רבנות רעננה את מסמך ההנחיות ההלכתיות המצורף מטה בנוגע למי שמצוי בבידוד ביתי בשל חשש להדבקות בנגיף הקורונה. השבוע, בשל העובדה שמשרד הבריאות הטיל הגבלות נוספות, הוציאה הרבנות הנחיות נוספות:

“כידוע, משרד הבריאות פרסם הוראות התנהגות שנועדו למנוע עד כמה שניתן את התפשטות נגיף הקורונה בארץ. השמירה על הוראות אלו הינה חובה הלכתית, ואנו קוראים לכל אחד ואחת לציית להוראות במלואן על מנת שלא לסכן חס וחלילה את הציבור.

אחת מההוראות הללו קובעת כי חל איסור השתתפות בהתכנסויות מעל 100 איש לאנשים שחזרו מכל יעד בחו״ל ב-14 הימים האחרונים.

ברבים מבתי הכנסת מתפללים בשבתות מעל 100 איש ובמיוחד בשבת פרשת זכור ובקריאת המגילה בהם מתקבץ ציבור גדול לבית הכנסת.

אנו מבקשים מרבני וראשי הקהילות להורות לכל מי שחזר מחו”ל ב 14 יום לפני תפילה בבית הכנסת או אירוע קהילתי שלא להגיע לאירועים אלה.

אנו ממליצים לבתי הכנסת להקים מניינים נוספים קטנים יותר, בהם יתפללו השבים מחו”ל.

בברכה,
הרב יצחק פרץ רב העיר
הרב שלמה אישון רב מזרח העיר
אריה פרידמן יו”ר המועצה הדתית