Search

הוקפאה פעילות החברה העירונית לפיתוח רעננה

מנכ"לית החברה העירונית לפיתוח רעננה, אדריכלית ענת אהרוני, הודיעה היום, יום ה', (16.1.14) על סיום תפקידה, לאחר שכיהנה בתפקיד במשך כשנתיים. את מכתב התפטרותה, שייכנס לתוקף בעוד שלושה חודשים, מסרה היום לראש העירייה, זאב בילסקי.

ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי, הודה לענת אהרוני על תרומתה בשנתיים האחרונות ואיחל לה הצלחה בהמשך דרכה המקצועית.

בתוך כך, הודיע ראש העירייה כי כחלק מצעדי ההתייעלות הארגוניים תוקפא פעילות החברה העירונית לפיתוח רעננה, ותחומי אחריותה יועברו לידי אגף ההנדסה בעיריית רעננה. עיקר פעילותה של החברה בימים אלה הוא עבודות תשתית ופיתוח לשכונת 'נווה זמר' שיימשכו במלוא היקפן על ידי אגף ההנדסה.

ההחלטה על הקפאת פעילות החברה העירונית לפיתוח והעברת פעילותה לידי אגף ההנדסה תביא לחסכון משמעותי של מיליוני שקלים בשנה שהיו צריכים להיות משולמים עבור דמי ניהול לחברה ותקורות הנגזרות מפעילותה אשר לא יידרשו בעקבות החלטה זו.

החלטה זו מצטרפת לשורה של צעדי התייעלות מרכזיים ומשמעותיים אשר יבטיחו את התנהלותה השוטפת של העירייה לרווחת התושבים, באופן אחראי ומאוזן תקציבי המבוצעים מאז כניסתו של ראש העירייה לתפקיד.

 

דילוג לתוכן