Search
Pixabay

הוצאה מוכרת מעורבת מול הוצאה מוכרת חלקית

רוב בעלי העסקים אינם מכירים ומבינים את נושא המסים לעומק, והם לא מנהלים נכון את ההוצאות שלהם, לכן הם עלולים להיות מופתעים מכך שהם מפסידים כסף למרות מחזור המכירות שלהם. אמנם, רוב בעלי העסקים מכירים את המונחים הבסיסים כמו הוצאה מוכרת, אך בדרך כלל הם לא בטוחים האם ההוצאות של העסק שלהם מוכרות במס הכנסה ובמע"מ, ויש מונחים נוספים שהם אינם מכירים כדוגמת הוצאה מוכרת מעורבת או חלקית.

מה זה הוצאה מוכרת?

הוצאה מוכרת על פי תקנות המס בישראל היא הוצאה של העסק שמטרתה ליצור הכנסה או הוצאה הנדרשת לעבודה ולפעילות השוטפת של העסק. ניתן לקזז הוצאה מוכרת מההכנסות של העסק במטרה להקטין את תשלומי המס. את ההכנסות וההוצאות רושמים בכל דוח שנתי כדי לחשב את תשלומי המס.

Pixabay

כל עצמאי חייב לשלם מס על ההכנסות נטו של העסק שלו, לכן מחשבים את סך ההכנסות הכללי של החברה ומפחתים את ההוצאות. ההפרש שנותר לאחר הפחתת ההוצאות מהכנסות העסק חייב בתשלום מס. לכן, הוצאה מוכרת היא הוצאה שהייתה במסגרת העסק במטרה לייצר רווחים, ומס הכנסה יכול להכיר בהוצאה המוכרת כחלק מההוצאות של העסק, וככל שהרווח הנקי קטן יותר תשלמו פחות מס.

כדי להמחיש את הנושא לפניכם דוגמה של משרד רואה חשבון, המשרד זקוק באופן שוטף לציוד משרדי כדוגמת דפים להדפסה ודיו או טונר למדפסת, לכן רכישת הנייר והדיו נחשבים להוצאה מוכרת. אם יש לכם עסק כמו פעוטון ואתם רוכשים ציוד כמו טושים, צבעים וכדומה, הציוד נחשב להוצאה מוכרת כיוון שאתם משתמשים בו לצורך ייצור הכנסות מהעסק שלכם. אגב, גם משכורות לעובדים, תשלומים לקרן השתלמות, טלפון קווי וכדומה – כל אלו ועוד נחשבים בדרך כלל להוצאה מוכרת ברשויות המס בישראל.

הוצאה מוכרת מעורבת

כאמור, הוצאה מוכרת תיחשב רק אם היא משמשת אתכם באופן עסקי ולא לצורך פרטי. יש מקרים בהם ההוצאות משמשת לשני הדברים, כלומר לשימוש עסקי ופרטי יחד. כך לדוגמה הטלפון הנייד משמש אתכם לעבודה ולחיים הפרטיים, וגם הרכב המשמש אתכם באופן פרטי ולעבודה. אלו מקרים שנקבעו כהוצאה מוכרת מעורבת, ויש להפריד את המקרה העסקי מהפרטי אחרת רשויות המס לא מכירות בהוצאה.

אם אתם מנהלים עסק מהבית עליכם להכיר היטב את נושא ההוצאה המוכרת המעורבת מאחר והוצאות כמו ארנונה, חשמל, מים וכמובן שכר דירה ותשלומים לוועד הבית, כל אלו ועוד נחשבים להוצאה מעורבת מוכרת.

הוצאה מוכרת חלקית

הוצאה מוכרת חלקית נחשבת לסוג נוסף של הוצאה מוכרת. למרות שזו הוצאה המשמשת לייצור הכנסות, מס הכנסה קבע כי ניתן להכיר רק חלקית בהוצאה, כלומר יש מגבלה על הסכום שיוכר כהוצאה מוכרת. כך לדוגמה כאשר טסים לחו"ל לפגישות ולעבודה, הטיסה נחשבת להוצאה מוכרת עד סכום מסוים, ואם תחליטו לרכוש כרטיס למחלקה ראשונה מס הכנסה מכיר רק בסכום של כרטיס למחלקת תיירים.

דילוג לתוכן