קרן “רועי לא אחסר” מתגייסת לסייע לתושבי העיר שנפגעו כלכלית ממשבר הקורונה, ופותחים במבצע “הופכים את החל”ת לחל”ת דבש” – חלוקת תוו שי  Gift Card טעונים ב- 300 ₪; לתרומות לקרן ולפניות לסיוע: אתר קרן רועי לא אחסר  https://kerenroi.co.il/


על רקע משבר הקורונה, וההתגייסות הכוללת לצמצום הפגיעה בתושבי העיר, בכל המגזרים ומכל חתכי האוכלוסייה, מרחיבה קרן רועי לא אחסר את פעילותה למען תושבי העיר, ויוצאת במבצע “הופכים את החל”ת לחל”ת דבש”.

במסגרת המבצע, מתגייסת הקרן, הפועלת לאורך כל השנה למען משפחות שידן אינה משגת ולמען חינוכם של ילדי העיר, לסיוע לתושבי העיר שנפגעו כלכלית בעקבות יציאתם לחל”ת בהענקת GIFT CARD   טעון בסך 300 ₪ לרווחתם.

המבצע מתייחס למשפחות בנות שלושה ילדים ויותר (עד גיל 18), בהם לפחות אחד מבני הזוג יצא לחל”ת.

תושבי העיר, העונים על הקריטריונים ומעוניינים בהטבה, מוזמנים לפנות לקרן רועי לא אחסר באמצעות אתר הקרן ולמלא פרטיהם.

במקביל, פונה הקרן לתושבי העיר לפתוח ליבם, בערבות הדדית, למען תושבי העיר המצויים במצוקה, ולתרום לסיוע להמשך המבצע.

לתרומות לקרן ולפניות לסיוע – אתר קרן רועי לא אחסר – https://kerenroi.co.il/