Search

הונחה אבן הפינה להקמת בית ספר תל"י ברעננה

בטקס מרשים שנערך השבוע, הונחה אבן הפינה להקמתו של בית הספר תל"י ברעננה ע"ש פרנקל, אשר יפעל במבנה מכללת רעננה לשעבר, בשכונת 2005. בית הספר ייפתח הודות לתרומתו הנדיבה של מר סנטלי פרנקל מארצות הברית, אשר בין השאר תרם להקמתו של בית הספר תל"י הראשון בירושלים, ובתמיכת העירייה.

בטקס שנערך השבוע במעמד ראש העיר, נחום חופרי וסגניו, רונית וינטראוב ואיתן גינזבורג, ובהשתתפות מנכ"ל העירייה, אבי לאופר, התורם, מר פרנקל, מנהלי אגף החינוך, מנהלי בתי ספר, נציגי קהילת תל"י ברעננה וגב' ברברה לוין, מקימת בית הספר תל"י הראשון בירושלים.

בתוכנית תל"י לומדים כיום 250 תלמידי רעננה, דתיים וחילוניים יחד, במסגרת אשר שמה לה למטרה לתגבר את תוכנית הלימודים הרשמית בתכנים ובערכים יהודיים-ציוניים ובהדגשת הממד החווייתי שלהם. תלמידי תל"י השתלבו במרוצת השנים בבית הספר היסודי "מגד" בעיר, אשר אימץ וטיפח אותם והעמיד לרשותם את הכלים הנדרשים ללימוד והעשרה בתחומי היהדות.

על פי התכנון, יבוצעו במבנה מכללת רעננה לשעבר עבודות ההתאמה הנדרשות לפתיחתו של בית הספר בשנת הלימודים הבאה.

ראש העיר, נחום חופרי: "מטרותיה של תוכנית תל"י משקפות את רוחה של העיר רעננה הדוגלת בקידום ערכי הסובלנות, הדו קיום, הכבוד ההדדי, השייכות למסורת ולערכים היהודים-ציוניים. כולי תקווה כי בית הספר החדש יהפוך מגדלור לחינוך לסובלנות וגשר בין דתיים לחילוניים".

 

דילוג לתוכן