Search

הוועדה המחוזית דחתה את תכנית מתחם בורלא ברעננה.

בעיריית רעננה הביעו בסוף השבוע כעס בעקבות החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, לדחות את תכנית הבנייה להקמתן של למעלה מ-140 יחידות לדיור בר-השגה בצומת הרחובות בורלא והנשיאים ברעננה ( רע/2016 – 'מתחם בורלא'). ראש העיר רעננה, נחום חופרי, הנחה את סגנו, עו"ד איתן גינזבורג, המשמש כיו"ר ועדת המשנה לתכנון והבנייה ואת אגף מהנדס העיר, לערער בהקדם בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה, ולהביא לשינוי ההחלטה כך שהתכנית תצא לפועל בהקדם האפשרי. אחת מטענות העירייה היא שהדחיה אינה משיקוליים תכנוניים.

לדברי נחום חופרי, ראש העיר רעננה: "דחיית התכנית הינה פגיעה קשה נוספת בזוגות צעירים, שמשמעותה המיידית היא פגיעה בדור הצעיר של רעננה. אנו נערער בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה, כדי להביא לשינוי ההחלטה ובמטרה להוציא את התכנית לפועל בהקדם האפשרי."

חופרי המוביל בימים אלה מאבק כלל ארצי לשינוי הקריטריונים לזכאות לדיור בר-השגה הוסיף ואמר כי, "שוב מדובר בפגיעה בזוגות הצעירים ובהורים שלא מסוגלים לשאת עוד על גבם את יוקר הדיור במדינת ישראל והעובדה שמדינת ישראל מגדירה ילודה מרובה כתנאי מוביל לקבלת זכאות לדיור בר-השגה היא אבסורד ועיוות מכוון !! הגיע הזמן לומר עד כאן ולדרוש שהזכאות לדיור בר-השגה תתבסס על קריטריונים דוגמת שמירת חוק, תשלומי מסים, שירות צבאי או לאומי, מיצוי כושר ההכנסה ועוד, אך לא יתכן שתינתן עדיפות רק למשפחות מרובות ילדים, בלא כל קשר לקריטריונים אחרים. כפי שכבר הוכיחה בקיץ האחרון המחאה החברתית אם מאמינים ופועלים בסוף גם משנים את המציאות."

יצויין כי בשנתיים הקרובות צפויות לקום ברעננה 2,000 יח"ד, ובהן כ- 600 יחידות לדיור בר-השגה ותכנית רע/2016 הינה אחת מבין שורת תכניות פיתוח חדשות שמקדמת עיריית רעננה, ובראשן תכנית רע/ 2014 ('נאות עוזי'), תכנית בניה שתכלול 430 יח"ד, ובהן 290 יחידות לדיור בר-השגה. תכנית רע/2019 ('נאות שדה') שבמסגרתה יבנו 450 יח"ד, ובהן 300 יחידות לדיור בר-השגה לזוגות צעירים ולזכאים ו-150 יח"ד לשוק החופשי וכן תכנית רע/2015, שתכלול כ- 3,500 יח"ד ותשתרע על פני שטח של כ- 900 דונם בצפון העיר רעננה.

בתמונה: הדמיה של מתחם בורלא – רע/2016 – תכנית להקמת כ- 140 יח"ד לדיור בר השגה ברעננה.

 

דילוג לתוכן