בית מדרש ערב “ראשון בשרון”, ממשיך בסדרת הרצאות והשבוע הרב אברהם קריגר, ראש מכון שם עולם לשואה ואמונה על “ההיסטוגרפיה של השואה מאז ועד היום”. יום ראשון, י”ג טבת, 31/12, בשעה 20:30 בית מת”ן השרון.