המועצה הדתית רעננה נערכת לקראת חג הפסח תשע”ט והוציאה הודעה לציבור בנושא הגעלת כלים שתתקיים בבית המועצה בימים שני עד חמישי בשבוע שלפני ליל הסדר. אריה פרידמן יו”ר המועצה הדתית: “יש לקחת בחשבון כי באזור אין מקומות חניה רבים והציבור מתבקש לחנות במרחק מה מבית המועצה כדי לא להפריע לתנועה ולשכנים”.