המועצה הדתית רעננה נערכת לקראת חג הפסח תשע”ח והוציאה הודעה לציבור בנושא הגעלת כלים שתתקיים בבית המועצה בימים שני עד חמישי בשבוע שלפני ליל הסדר. אריה פרידמן יו”ר המועצה הדתית: “כמו בשנה שעברה הוספנו יום והארכנו את שעות ההגעלה. יש לקחת בחשבון כי באזור אין מקומות חניה רבים והציבור מתבקש לחנות במרחק מה מבית המועצה”.