Search

הגעלת כלים, מכירת חמץ ומתן כשרויות למסעדות השונות- המועצה הדתית ברעננה בפעולה

שלל ההכנות וההתארגנות לפסח הינם "עונת השיא" של המועצות הדתיות בישראל. ברעננה, בהשגחתו הרוחנית של רב העיר, הרב יצחק פרץ, ובהנהגתו של יו"ר המועצה הדתית, הרב בן ציון בליצקי, עסוקים המועצה הדתית והרבנות המקומית בהכנות ובעזרה לתושבים לקראת החג.

הגעלת כלים – תערך בעז"ה בימים ב'-ה' בשעות 10:00-18:00 בבנין המועצה הדתית ברחוב קלאוזנר.

מכירת חמץ – ניתן לעשות בבתי הכנסת השונים על ידי רב בית הכנסת אשר קיבל טפסים מסודרים מן המועצה הדתית וכן בבנין המועצה הדתית.

כמו כן עסוקים רבני המועצה במתן הכשרים למסעדות השונות, אשר השנה עקב חול המועד שיהיה שבוע מלא, אינן רוצות להפסיד שבוע עבודה ולכן ישנן מסעדות רבות המכשירות את המטבח והמסעדה לחג.

את ביעור החמץ ברעננה כבר שנים מארגנת העיריה כדי שלחמים חצי שרופים לא יהיו פזורים ברחבי העיר. השבוע יתפרסמו המקומות בהם יוצבו חביות לשריפה – שימו לב לחבית הקרובה לבתיכם. יש להקפיד ולהפריד את שקיות הניילון מהחמץ המבוער ובכך למנוע שריפה של פלסטיק וזיהום אוויר.

דילוג לתוכן