Search

הגעלת כלים, מכירת חמץ ומתן כשרויות למסעדות השונות – המועצה הדתית רעננה בפעולה.

מדי שנה יצא ראש העיר זאב בילסקי למשרדי הרבנות הראשית ברעננה על מנת למכור את החמץ בכל מתקני העירייה. ראש העירייה וסגנו חיים גולדמן התקבלו בברכה במשרדי רב העיר, הרב יצחק פרץ שליט"א, וביחד עם יו"ר המועצה הדתית רעננה, אריה פרידמן, קיימו את מצוות מכירת החמץ של העירייה ומוסדותיה.

שלל ההכנות וההתארגנות לפסח הינם "עונת השיא" של המועצות הדתיות בישראל. ברעננה עוסקים המועצה הדתית והרבנות בהכנות ובעזרה לתושבים לקראת החג.

השבוע, הגיעו מאות מתושבי העיר מדי יום להגעלת כלים שמתקיימת בבית המועצה. אריה פרידמן יו"ר המועצה הדתית: "השנה הוספנו עמדות וייעלנו את מערך ההמתנה להגעלת הכלים כדי שלא תגרם הפרעה לתנועה ולשכנים. סידרנו אזורי ישיבה, פינת קפה והתור נוהל באמצעות חלוקת מספרים כך שהשרות היה מהיר יעיל וידידותי".

עברנו במקום ונדהמנו מכמות האנשים העומדים בתור – מילדים קטנים הנשלחים על ידי הוריהם להגעלת כלים פשוטים ועד למבוגרים המפרקים את הסירים השונים לצורך ההגעלה. במקביל להגעלת הכלים הוסדרו ארבעת מקוואות הכלים ברחבי העיר לקליטת מאות הנצרכים להטביל כלים חדשים.

לקראת חג הפסח נערכה המועצה הדתית למכירת חמץ הן בבית המועצה והן באמצעות רבני קהילות בתי הכנסת. בנוסף התקיימו דרשות שבת הגדול על ידי רב העיר הרב פרץ, על ידי רב מזרח העיר, הרב שלמה אישון ורבני הקהילות ברחבי העיר.

אין ספק כי גולת הכותרת של אגף הכשרות ברבנות רעננה הינה הכשרת בתי העסק הפזורים ברחבי רעננה – החל ממסעדות וכלה ברשתות מזון. בנוסף המועצה הדתית מנפיקה תעודות כשרות מיוחדות לפסח. המועצה הדתית מזכירה כי לאחר הפסח יש לקנות מוצרי מזון רק בבתי העסק המציגים אישור מכירת חמץ.

ביעור החמץ ברעננה הינו באחריות העירייה ומתבצע במקצועיות וביעילות. יו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן מדגיש כי שקיות ניילון ואריזות מזון אינם חמץ ואין לשרוף אותם "יש להקפיד ולהפריד את שקיות הניילון מהחמץ המבוער ובכך למנוע שריפה של פלסטיק וזיהום אוויר".

דילוג לתוכן