Search

הגעלת כלים, מכירת חמץ ומתן כשרויות למסעדות השונות- המועצה הדתית ברעננה בפעולה.

שלל ההכנות וההתארגנות לפסח הינם "עונת השיא" של המועצות הדתיות בישראל. ברעננה עוסקים המועצה הדתית והרבנות המקומית בהכנות ובעזרה לתושבים לקראת החג.

הגעלת כלים – שנים גדלנו על כך שכדי לראות את ההכנות לחג, כדי לראות מהי הגעלת כלים יש לנסוע לבני ברק. בשנים האחרונות בצורה מסודרת ומאורגנת מתאפשרת הגעלת כלים לציבור ברעננה. המועצה הדתית מקפידה מדי שנה לפרסם את השעות והימים בהם ניתן להגעיל כלים. התורים הארוכים שהשתרכו ליד בנין המועצה הדתית מעידים על הצורך הרב בהכשרת כלים בדרך זו לחג. עברנו במקום ונדהמנו מכמות האנשים העומדים בתור – מילדים קטנים הנשלחים על ידי הוריהם להגעלת כלים פשוטים ועד למבוגרים המפרקים את הסירים השונים לצורך ההגעלה. בנין המועצה הדתית ברחוב קלאוזנר 18.

מכירת חמץ – ניתן לעשות בבתי הכנסת השונים על ידי רב בית הכנסת אשר קיבל טפסים מסודרים מן המועצה הדתית וכן בבנין המועצה הדתית.

דרשת שבת הגדול – בשבת פרשת "אחרי מות", י"ב ניסן תשע"ד, תתקיימנה בין תפילות מנחה לערבית דרשות שבת הגדול על ידי רב העיר הרב פרץ בבית הכנסת הגדול ועל ידי רב מזרח העיר, הרב שלמה אישון בבית הכנסת "עדת בני ישראל".

כמו כן עסוקים רבני המועצה במתן הכשרים למסעדות השונות המכשירות את המטבח והמסעדה לחג. המועצה הדתית מנפיקה תעודות כשרות מיוחדות לפסח תשע"ד. המועצה הדתית מזכירה כי לאחר הפסח יש לקנות מוצרי מזון רק בבתי העסק המציגים אישור מכירת חמץ.

את ביעור החמץ ברעננה כבר שנים מארגנת העירייה כדי שלחמים חצי שרופים לא יהיו פזורים ברחבי העיר. השבוע יתפרסמו המקומות בהם יוצבו חביות לשריפה – שימו לב לחבית הקרובה לבתיכם. יש להקפיד ולהפריד את שקיות הניילון מהחמץ המבוער ובכך למנוע שריפה של פלסטיק וזיהום אוויר.

 

דילוג לתוכן