Search

"הבית היהודי" החל בפעילות לקראת הבחירות המוניציפליות.

ביום חמישי השבוע התכנסה הועדה המוניציפאלית של "הבית היהודי" לדון בנושא בחירת רשימת המועמדים לבחירות לעירייה. הועדה ישבה עם מספר קבוצות שהציעו רשימות מועמדים ותדון בהצעות השונות כשמהמטרה היא לבחור ברשימה שתביא לתוצאות הטובות ביותר בקלפי.

לוועדה המוניציפאלית במפלגת "הבית היהודי" הוענקו סמכויות נרחבות וזאת על רקע העובדה שבכל סניפי המפלגה בכל רחבי הארץ לא התקיימו בחירות אלא שכל מי שהגיש מועמדות התקבל. ביטול הליך הבחירה גרם לעיוותים חמורים בהרכב מועצות סניף בערים רבות כששכונות קטנות שהגישו מועמדים רבים הפכו פתאום לבעלי הכוח בסניף בעוד כוחם האמיתי בציבור הדתי זניח לחלוטין.

ברעננה לדוגמא, היו אמורים להיות 33 חברי מועצה. בשל ההחלטה שלא לקיים בחירות – קיבלו כחברים את כל מי שהגיש מועמדות, 38 במספר מתוכם 11 נציגי שכונת רסקו. שכונת רסקו המהווה כ 1.5 אחוז ממצביעי הבית היהודי בבחירות האחרונות (90 מצביעים ברסקו לעומת קרוב ל 6,000 בעיר כולה) תפסה קרוב לשליש מחברי מועצת הסניף. דבר זה יצר עיוות חמור בהרכב המועצה שאינה מייצג כלל את הרכב הציבור הדתי בעיר.

מועצת הסניף התכנסה בתחילת השבוע לבחירת יו"ר המועצה. לתפקיד התמודד רק מועמד אחד, חיים גולדמן. בהצבעה שהתקיימה זכה גולדמן ב 52 אחוזי תמיכה.

ועדת ההתערבות המוניציפאלית צפויה להכריז בקרוב על אחת ממספר אפשרויות החל מבחירה ברשימת מועמדים ועד לקיום סקר לקביעת הרשימה.

 

דילוג לתוכן