Search

הבית היהודי ברעננה – הסאגה נמשכת.

לאחר שבמוצאי שבת האחרונה התקיימה ישיבת מועצת סניף רעננה בה נבחרה רשימת מועמדים לבחירות המוניציפאליות הקרובות – חיים גולדמן, דרורה כהן ואיתי הרשנהורן, הגישו חברים ממועצת הסניף עתירה לבית הדין של "הבית היהודי" בדרישה לבטל את הבחירות משום שנערכו בניגוד למכתב מפורש שיצא ממנכ"ל המפלגה, מר ניר אורבך.

במכתב, שנשלח ב 9.8.13 לכלל חברי מועצת סניף רעננה, נאמר: "כפי שהודיעה הועדה בעבר, נושא קביעת הרשימה/אופן בחירתה, אשר נמצא כרגע בשלב של בדיקות מעמיקות של הועדה, יקבע ע"י הועדה ולכן כל כינוס שמטרתו בחירת רשימה ו/או קידום תהליכים המשפיעים על הבחירות המוניציפאליות לא יכול להתקיים. כל בחירה או ביצוע הליך שכזה לא יהיה מוכר ע"י המפלגה ובאי כוחה".

בעתירה טענו העותרים כי לבחירות במוצאי שבת לא התייצבו כלל מועמדים אחרים וזאת בשל מכתבו המפורש של מנכ"ל המפלגה בו קבע כי "כל בחירה או ביצוע הליך שכזה לא יהיה מוכר ע"י המפלגה ובאי כוחה". כמחצית מחברי מועצת הסניף לא הגיעו לישיבה האמורה ולא השתתפו בהצבעה מתוך ציות להוראות מנכ"ל "הבית היהודי".

מועצת סניף רעננה חצויה לשני מחנות כשלישיבה במוצאי שבת הגיעו כמחצית מחברי המועצה. מחציתה השנייה של מועצת הסניף לא הגיעו לישיבה לא רק בשל מכתב מנכ"ל הבית היהודי אלא גם משום שההודעה על קיום הישיבה במוצאי שבת ה 17.8 נשלח אליהם על ידי יו"ר מועצת הסניף רק ביום חמישי ה 15.8 אחר הצהריים – יומיים בלבד לפני הישיבה. טווח זמנים שמחציתו יום שישי ומחציתו שבת.

חברי מועצת הסניף שצייתו להוראת מנכ"ל המפלגה ובשל כך לא הגיעו לישיבת המועצה אינם מכירים בחוקיות ההצבעה שהתקיימה ונוקטים בצעדים מול הגורמים המתאימים במפלגה לנקיטת צעדים לביטול ההחלטה. חברים אלה דורשים כי אם הוועדה המוניציפאלית תחליט שיש לקיים הליך בחירה במועצת הסניף, הרי שעליה להוציא החלטה בנדון כך שכל חברי המועצה ישתתפו בהצבעה ולא רק מחנה אחד.

 

דילוג לתוכן