Search

"הבית היהודי" – אוטוטו הרשימה לעירייה.

מנכ"ל מפלגת "הבית היהודי" ניר אורבך שלח השבוע מכתב לחברי סניף רעננה ובו קביעה כי אין להעלות לסדר היום בישיבות מועצת הסניף שום נושא הקשור לבחירת הרשימה משום שנושא זה יקבע אך ורק על ידי הוועדה המוניציפאלית.

המכתב אינו משאיר שום מקום לספק – "נושא קביעת הרשימה / אופי בחירתה, אשר נמצא כרגע בשלב של בדיקות מעמיקות של הוועדה, יקבע על ידי הוועדה ולכן כל כינוס שמטרתו בחירת רשימה או קידום תהליכים שמשפיעים על הבחירות המוניציפאליות לא יכול להתקיים". אורבך מדגיש כי אם תתבצע הצבעה על רשימה במסגרת מועצת הסניף הרי ש"כל בחירה או ביצוע הליך שכזה, לא יהיה מוכר על ידי המפלגה ובאי כוחה".

מנכ"ל המפלגה הוציא מכתב זה לחברי סניף הבית היהודי ברעננה על רקע ניסיונות יו"ר מועצת הסניף החדש חיים גולדמן לקבוע עובדות בשטח ולהחליט על רשימת מועמדים. בעקרון אכן סמכות זו אמורה להיות בידי מועצת הסניף אך מתברר כי ברעננה, כמו ברוב הסניפים ברחבי הארץ לא התקיימו בחירות כלל למועצת הסניף ובמקום זאת התקבלו כל מי שהציגו מועמדות.

העובדה שלא התקיימו בחירות יצרה מציאות שבה הרכב חברי מועצת הסניף מעוות לחלוטין ואינו משקף את הציבור הדתי ברעננה. קבוצת חברים בראשות חבר מועצת העיר אריה פרידמן פנתה לוועדה המוניציפאלית בבקשה לבחון את הרכב מועצת הסניף ברעננה. הוועדה קיבלה את טענות הקבוצה והחליטה כי היא זו שתקבע את הרשימה ברעננה.

פרידמן: "הטענה המרכזית שהצגנו בפני הוועדה היא שקרוב לשליש מחברי מועצת הסניף הם תושבי שכונת רסקו, בעוד שבבחירות לכנסת הצביעו לבית היהודי בקלפי של שכונת רסקו רק כ 70 מצביעים, וזאת מתוך כ 6,000 מצביעי הבית היהודי בכל קלפיות העיר. האם זה הגיוני שנציגי שכונה שמהווה בקושי מעט מעל אחוז ממספר מצביעי המפלגה ברעננה יקבעו עבור כלל הציבור הדתי מי תהיה הרשימה בבחירות המוניציפאליות?".

לפני כחודש הוצגו בפני הוועדה המוניציפאלית שתי רשימות מועמדי – האחת בראשות אריה פרידמן ואושרה קורן והשניה בראשות חיים גולדמן ודרורה כהן. בימים הקרובים אמורה הוועדה להכריז על החלטתה באיזו רשימה תתמוך המפלגה בבחירות הקרובות.

 

דילוג לתוכן